Pražský hrad

Pražský hrad

Pražský hrad - jeden ze základních symbolů českého státu - je nejzásadnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí.

5 4 3 2 -1 Pražský hrad 2/5 - Hodnocení: 18 www.hrad.cz

Kontaktní údaje

Pražský hrad
Praha 1, 119 08
+420 224 371 111

Kontaktovat

Informace

Pražský hrad byl založen již kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Dle zápisu v Guinessově knize rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě. Hrad se rozkládá se na ploše téměř 70 000 m² a je rovněž uveden v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pražský hrad je tvořen rozsáhlým souborem paláců a církevních staveb vybudovaných v různých architektonických slozích - od románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století. Také jsou zde patrny zásahy známého slovinského architekta Josipa Plečnika v období 1. republiky až po nejnovější úpravy z konce XX. století.

Aktuální program

Názory klientů na tuto firmu

 1. Microwave Oven Packaging Boxes

  5 4 3 2 1

  We provide quality printing & packaging services all over the globe and specially for UK, producing an extensive range of printed and handwritten materials, from special literature to promotional materials for the most recognized brands you can try our Microwave Oven Packaging Boxes.
 2. mrseooo khatri

  5 4 3 -2 -1

  Here at this site really the fastidious material collection so that everybody can enjoy a lot. Online Marketing
 3. mrseooo khatri

  5 4 -3 -2 -1

  Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Online Marketing
 4. mrseooo khatri

  5 4 3 2 1

  I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one Online Marketing
 5. mrseooo khatri

  5 4 3 -2 -1

  They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women. Online Marketing
 6. mrseooo khatri

  5 4 3 2 -1

  After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Online Marketing
 7. mrseooo khatri

  5 4 3 2 -1

  Hey, great blog, but I don’t understand how to add your site in my rss reader. Can you Help me please? Online Marketing
 8. mr seo

  5 4 3 -2 -1

  I feel a lot more people need to read this, very good info! . Online Marketing
 9. mrseooo khatri

  5 4 3 2 -1

  This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Online Marketing
 10. mrseooo khatri

  5 4 3 2 1

  I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Online Marketing
 11. mrseooo khatri

  5 4 3 -2 -1

  Cool stuff you have and you keep overhaul every one of us Online Marketing
 12. mrseooo khatri

  5 4 3 2 -1

  If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries Online Marketing
 13. mrseooo khatri

  5 4 -3 -2 -1

  Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Online Marketing
 14. mrseooo khatri

  5 4 3 2 -1

  Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. Online Marketing
 15. mrseooo khatri

  5 4 -3 -2 -1

  I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. Online Marketing
 16. mrseooo khatri

  5 4 3 -2 -1

  You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! Online Marketing
 17. mrseooo khatri

  5 4 3 -2 -1

  This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. Online Marketing
 18. Amelia

  5 4 3 2 1

  Do you know that Elizabeth Olsen is 5' 4" tall? Kylie Jenner is 171 cm tall? All the information about heights of celeb is available on celebrity heights now.

Váš názor a hodnocení

Comment author