Portál - knihkupectví

Portál - knihkupectví

Vše kvalitní knihkupectví

1 2 3 4 5 Portál - knihkupectví 0/5 - Hodnocení: 1 www.portal.cz/

Kontaktní údaje

Jindřišská 30, 110 00 Praha 1
+420 224 213 415
knpraha@portal.cz

Kontaktovat

Informace

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou určeny praktické příručky o výchověa také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a vychovatelé. V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na problematiku těhotenství a mateřství. Rady najde v knihách i dospívající mládež a nejen jí jsou navíc určeny knihy her a cvičení sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti Portál vydává pohádky, příběhy, říkadla.

Portál vychází vstříc i zájemcům o populárně psychologickou literaturu a snaží se uspokojovat zájem čtenářů o sebepoznání, vlastní duševní růst a poznání skutečných hodnot. Zároveň pomáhá řešit problematiku vztahů - partnerských, rodinných i pracovních. Setkání s významnými osobnostmi a jejich názory přibližuje edice Rozhovory.

Odborná literatura - publikace a slovníky, které tvoří asi polovinu produkce - je určena studentům nejrůznějších oborů vysokých škol i odborníkům v praxi, kteří nechtějí ztratit přehled o nových trendech a vývoji v oboru.

Příběhy a legendy v dalších edičních řadách umožňují nahlédnout do filozofií různých kultur a přinášejí inspiraci k hledání vlastní životní cesty.

Publikace z nakladatelství Portál najdete v našich knihkupectvích v Praze a v běžné síti knihkupectví v Čechách, na Moravě i ve Slovenské republice (www.portalslovakia.sk).

Celá nabídka je k dispozici v internetovém knihkupectví http://obchod.portal.cz/.

Knižní produkci doplňují periodika - měsíčníky, které zahrnují trendy moderní psychologie (Psychologie dnes), výchovu v mateřských školách (Informatorium 3-8) a moderní pohled na školství pro učitele i rodiče (Rodina a škola).

Od podzimu 2006 pořádá Portál odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení i pracovníkům dalších pomáhajících profesí.

Nakladatelství Portál má svoji Vědeckou radu. Její představitelé, odborníci ve svých oborech, garantují vědeckou úroveň odborných monografií Portálu. Složení Vědecké rady statut Vědecké rady (pdf)

Najdete nás:

Jindřišská 30, 110 00   Praha 1
tel.: +420 224 213 415, e-mail: knpraha@portal.cz

Klapkova 2, 182 00   Praha 8
tel.: +420 283 028 204, e-mail: obchod@portal.cz

Názory klientů na tuto firmu

  1. Becky

    a bizarre and funny ragdoll running and jumping short life game

Váš názor a hodnocení

Comment author