Kindergarten - Anglická školka Praha 6

Kindergarten - Anglická školka Praha 6

Vaše děti se budou cítit jako doma

1 2 3 4 5 Kindergarten - Anglická školka Praha 6 0/5 - Hodnocení: 3 www.kindergarten.cz/cs/anglicke-skolky/praha6

Kontaktní údaje

Irská 1 Praha 6, 160 00
+420 606 327 337
praha6@kindergarten.cz

Kontaktovat

Informace

V naší školce chceme podporujeme individualitu každého dítěte, rozvíjíme jeho nadání a především rozšířujeme jeho horizonty v široké škále oblastí. Nabízíme dětem pestrou paletu výtvarných, hudebních, sportovních i relaxačních aktivit tak, aby každé dítě mělo možnost rozvíjet všechny oblasti své osobnosti. Zároveň je veškeré aktivity naučí samostatnosti a rozvíjí jejich zdravé sebevědomí a posiluje jejich sociální vazby s vrstevníky.

To vše při každodenní komunikaci v angličtině,protože při běžných denních činnostech se dítě nejsnadněji adaptuje na komunikaci v cizím jazyce.

Velmi lehce tak odbourává svou nesmělost a nejistotou při komunikaci v anglickém jazyku a rychle vstřebává další jazyk, který mu v budoucnosti usnadní další výuku cizích řečí. Je to nejsnadnější start výuky cizích jazyků, jaký můžete svým dětem do dalšího života dopřát.

Výuku dětí i denní péči o ně zajišťují kvalifikovaní čeští i angličtí učitelé. Můžeme nabídnout i výuku polštiny díky rodilému mluvčímu v týmu učitelů. 

Výuka probíhá formou různorodých her a tím se stává pro děti naprosto přirozenou a zábavnou. Díky tomu, že náš vzdělávací program je vhodný jak pro děti z českých rodin tak i pro děti cizince, dítě automaticky získává informace i o jiných jazycích a kulturách i zvycích. Děti díky tomu velmi rychle ztrácí obavy z komunikace v cizím jazyku, nejistotu a předsudky o cizích kulturách i neznámého prostředí. Učí děti vzájemnému poznání a toleranci.

V naší školce máme přizpůsobené výukové programy pro děti v závislosti na jejich věku, a to od 18 měsíců do 6 let.

Dětem nabízíme vyváženou a pestrou stravu, která jim pomůže přijmout za vlastní návyky zdravého stravování pro budoucí život.

Názory klientů na tuto firmu

  1. marlin martin

    I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your blog a must-read blog!Free Download Etcher
  2. marlin martin

    I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff on your blog a must-read blog!Free Download Etcher
  3. Bill Clinton

    Great, I have found great knowledge through your writing. I will take a closer look and introduce some useful information in your article. Thanks very much. wuxiaworld

Váš názor a hodnocení

Comment author